NORTHEL Mekatronik

Ana Sayfa / DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

İNOVASYON

Northel, inovasyonu sadece ürün/sistem geliştirme olarak görmez. Ekonomik, sosyal ve çevresel konularda katma değer yaratabilecek her inovatif yaklaşım ve proje Northel için önemli bir hareket noktasıdır. İnovasyonun ekonomik değer yaratması kadar sosyal ve çevresel değer yaratması da hedeflenir. Northel, inovasyonun sadece bir kişi ya da birim tarafından değil şirket bünyesinde çalışan herkes tarafından geliştirilebileceğini bilir ve bu doğrultuda her fikri aynı hassasiyetle dikkate alır.

ETİK

Yenilenebilir enerji pazarı ve temiz enerji kaynaklı sistemler Türkiye’de yeni bir sektördür. Bu nedenle yatırımcıların bilgi eksikliği söz konusu olabilir. Northel, hazırladığı projelerin ortaya koyacağı ekonomik, çevresel ve sosyal çıktılarını açıklıkla ve doğru bir şekilde yatırımcılarıyla paylaşmayı ilke edinmiştir. Northel çalışanı şunu çok iyi bilir ki; önemli olan sadece proje satmak değil, satmış olduğu her bir projenin kalıcı değer bırakmasını sağlamak ve her projesinin örnek proje olmasını temin etmektir.

SABIR VE AZİM

Northel çalışanı şirketinin geçmiş tarihini ve aştığı zorlukları çok iyi bilir. Bu zorlukların büyük bir azim ve sabırla üstesinden gelindiğini ve başarının temel anahtarının sabır ve azimle çalışmak olduğunun farkındadır. Northel, yeni oluşan ve olgunlaşan elektrik güç sistemleri ve yenilenebilir enerji pazarında vizyon açacak çalışmaların ancak sabırla ortaya konabileceğinin farkında olarak çalışır.

ORTAK AKIL

Northel’de her çalışanın ortaya koyduğu yenilikçi fikirler ortak akıl çerçevesinde değerlendirilerek geliştirilir ve uygulama kararı verilir. Ortak akıl, Northel’in paylaşımcı ve takım ruhu oluşturmaya verdiği önemi göstermektedir. Her bir Northel çalışanı katma değer oluşturacak fikirlerin ortaya konması noktasında ortak aklın her zaman daha verimli sonuçlar doğuracağını bilir ve bu doğrultuda fikirlerini paylaşmaktan çekinmez.

REKABETÇİ

Northel için rekabetçi olmak asla rakiplerinin önünü spekülatif çalışmalarla kesmek değildir. Northel için rekabet, katma değer yaratacak yenilikler ortaya koymaktır. Bu katma değer, teknolojik alanda olabileceği gibi sosyal veya ekonomik alanlarda da olabilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FARKINDALIK

Northel, ortaya koyduğu ekonomik değerlerin çevresel ve sosyal etkisinin de farkında olarak çalışmalarını yürütür. Ortaya koyduğu katma değerin sürdürülebilir olmasını dikkate alır. Bu noktada sosyal ve çevresel farkındalık yaratacak projeler de üretir.